Xylem Kanada Terrobonne'ün 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

Kanada' da Arıtma tesisleri Xylem'in UV ve Ozon çozümlerinden faydalanıyor.
Kanada Montreal'ın kuzeyinde yer alan Terrobonne şehri, arıtma tesisinin kapasitesini arttırmak ve yeni çevre düzenlemelerini karşılamak amacıyla arıtma tesisini yenilemeye gereksinim duyuyordu. Tesis birçok şehir için içme suyu karşılıyor ve  Milles-Iles nehrine bağlıdır. Optimum su kalitesinin sağlanması için bir yenilenme süreci gerekiyordu.

Milles-Iles nehrinden gelen suyun sürekli değişmesi nedeniyle bir çoklu bariyer yaklaşımı, yüksek standatlarda içme suyu sağlamak için gerekli hale geliyordu. Xylem'in Ozon ve UV dezenfeksiyon kombinasyonlu çözümü tesisin yenilenme sürecinin ayrılmaz bir parçası oldu.