Wedeco, çamuru azaltarak maliyeti düşürüyor.


Roma' nın Ardea ilçesindeki su işletmesi, artan arıtma ihtiyacını karşılamak için Xylem‘in Wedeco ozon çözümünü tercih etti. Sistem aynı zamanda arıtma tesisinden çıkan çamurun yarıya kadar azalmasını sağladı ve böylece çamurun bertaraf maliyetinde büyük tasarruf sağlandı.

Roma yakınlarındaki Anzio ve Pomezia arasındaki geniş kıyı bölgesi, başkentte yaşayanlar için uzun süredir popüler bir tatil beldesi olmuştur. Düşük maliyetli arazi bulunabilirliği nedeniyle bölgede son yıllarda ev yapımında büyük artış olmuş ve her zaman olduğu gibi, hızlı büyüme, ilçenin altyapı büyüme hızını geride bırakmıştır. Şöyle ki, 15 yıl öncesine kadar bölgedeki binaların çoğu kanalizasyon sistemine bağlı değildi.

Sonunda Areda ilçesi ilk adımı attı ve kapsamlı bir su arıtma hizmetinide içeren, etkileyici bir yeniden yapılanma planı başlattı. Belediye, 72 bin bölge sakinine yıl boyunca hizmet verebilecek bir atık su arıtma tesisi inşaa etme görevini, zamanla entegre su hizmetinin bütün yönetimini devralan ve hizmet sağlayıcı bir firma olan, Idrica'ya emanet etti.

Idrica'nın hizmet ve enerji tüketimi açısından verimliliği maksimize etmesi gerekiyordu. Bu görev, nüfus artışı nedeniyle tesis yükünün beklenenden yüzde 25 daha yüksek olması sebebiyle daha karmaşık bir hal aldıi. Tesisin teknik müdürü, çevre üzerindeki etkileri sınırlanmak için yeni bir teknik çözüm arayışına başladı. Bunda kilit faktör denize olası çamur akışının kasaba için hayati öneme sahip olan turizm sektörünü etkileyecek olması ve aynı zamanda maliyetlerin karşılanabilir seviyelere azaltılmasıydı.

Geçmek bilmeyen bir probleme, yeni bir çözüm

Sisteme bağlı hane ve işletmelerin sayısındaki büyüme ile, Idrica kendini giderek başka bir zorluk ile karşı karşıya buldu, bu sorun çamurdu. Santrifüj susuzlaştırma, nemi önemli ölçüde ortadan kaldırabiliyor fakat arıtma tesisi yılda üç bin ton çamur üretiyordu. Bu çamurun ton başına 130€'nun üzerinde bir maliyetle bertaraf edilmesi gerekliliği reddedildi. Firmanın bilançosuna verilen bu ağır yük nedeniyle Idrica, çamur çıkışını azaltacak ozon tabanlı bir atık su arıtma sistemine geçiş yapmak üzere karar verdi.

Teorik açıdan bakarsak, ozon üretimi ve kullanımı nispeten basittir. Oksijen molekülleri (O2) farklı potansiyellere sahip iki elektrottan geçirilerek kendi atomlarına bölünür. Bu atomlar daha sonra üç atomlu moleküller(O3) veya ozon olarak yeniden biçimlenirler. Ozon, diğer moleküller ile temas ettiği zaman, onların kimyasal bağlarını koparır, onların çökmesini sağlayarak arıtmayı kolaylaştırır. Atık su arıtımı süreçinde maksimum etkinlik elde etmek için, ozon çok ince baloncuklar halinde sunulmalıdır. Bu, gaz ile su arasındaki teması arttırır. Bu oksidasyon işlemi sonrası, ozonun çoğu etkileşime girer ve oksijen şeklinde yeniden gruplanır. Hala mevcut kalıntı ozon gazı toplanıp işlemde tekrar kullanılabilir, böylece atmosferik kirlenme riski de engellenmiş olur.

Ancak karıştırma ve temas için sistemler, mikro-kabarcık boyutu, basınç ve tank derinliği için özel olarak ayarlanmalıdır. Uluslararası pazarda çok az şirket gerekli yetkinliğe sahiptir ve teknik destek sağlayabilir. Bu nedenle Idrica, uzun süredir pompa tedarikçisi olan Xylem’ in Wedeco ozon arıtma sistemlerini test etmek için görüşmek istedi.

Görmek inanmaktır

Idrica' nın gereksinimlerini inceledikten sonra Xylem uzmanları, altı ay boyunca tesiste işletilecek önceden yapılandırılmış bir test ünitesi kurdular. Sezonsal döngünün farklı dönemlerindeki etkinliğini değerlendirmek için bu süre gerekliydi. Ama olumlu sonuçlar sürecin henüz başında belli oldu ve tesisisin teknik müdürü, şirket yönetimini ilerlenmesi için ikna etmeyi başardı. Daha sonra teslim edilen Wedeco SMO evo ozon sistemi önceden hazırlanmış bir şekildeydi. Böylece aksaklık süresi en aza indirildi ve sertifikasyonlar için gereken süre azaldı.

Kurulumdan bir yıl sonra Idrica, tesisin imha etmesi gereken çamurun 43% oranında yani yaklaşık 1.300 ton azalacağını ve yılda 170 000€ tasarruf edileceğini doğrulamayı başardı.

Bunun yanında, lifli bakteri miktarında yüksek oranda bir azalma sağlayarak başka maliyet avantajları da sağlamıştır. Geçmişte tesis çalışanları çamurun uzaklaştırılması için günde tam 10 saat harcamak zorundaydılar, şimdi haftada sadece 16 saat çalışıyorlar ve bu sayede Idricaya, çalışanlarını diğer etkinliklerde çalıştırabilme imkanı sağlıyor.

Tüm uygulamadaki en anlamlı şey, sonucun eldeki hesaba dayalı olmasıdır. Rakamlara baktığımızda, ekonomik ve çevresel açıdan önemli avantajlar ile beraber, tüm yatırımın 2 yıl içinde kendini amorti edeceğini görüyoruz.