WEDECO UV TEKNOLOJİSİ

Dünyada ki tek fiziksel dezenfeksiyon sistemi olan UV teknolojisi, 254nm dalga boylu UV-C ışınları kullanılarak sağlanır. Mikroorganizmalar bu tür ışınlara maruz kaldığında önemli derecede iyonizasyon oluşur.Işına maruz kalan hücre içerikleri elektron ve proton kaybederler. Bu etkileşim sonucunda serbest radikaller ve iyonize bileşikler ortaya çıkar. Bu kimyasal maddeler protein ve nükleik asitlerle reaksiyona girerek hücrede şiddetli hasarlara neden olurlar.

İyonize edici radyasyonun neden olduğu hasar sonucu DNA molekülünd tek ve çift sarmal kırılmaları meydana gelir. Bu kırılmalar DNA molekülünde farklılaşmaya neden olur ve artık DNA normal fonksiyonunu sürdüremez, DNA replikasyonu ve RNA sentezi fonksiyonunu yerine getiremez.


UV dezenfeksiyonu için geliştirilmiş cihazlar, 254 nm dalga boylu UV ışınları üreten özel UV lambalarla donatılmıştır. Dezenfekte edilecek su bu cihaz içinden akarken yoğun şekilde UV ışınlarına maruz kalmakta, su içindeki mikroorganizmalar etkisiz hale gelmektedir. UV cihazlarının seçiminde, dezenfekte edilecek suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri ile anlık su debisi en önemli parametrelerdir.WEDECO - gıda, kimya, ilaç ve tekstil sektöründen ağır sanayiye kadar birçok proses suyunda etkin dezenfeksiyon gerçekleştiren UV reaktörleri dizayn etmektedir. bu sayede reaktörden geçen akışkanın özelliğine ve mücadele edilen mikroorganizmaya göre ihtiyaç duyulan UV dozu kontrollü olarak uygulanabilir.

  Örnek Uygulamalar

  • İlaç, kozmetik, elektronik gibi sanayilerde saf suların kullanılmadan önce UV dezenfeksiyonu uygulanabilir.
  • Aktif karbon filtreler ve reçineli su yumuşatma gibi bakteri üretmeye müsait olan cihazlardan sonra ve/veya önce UV dezenfeksiyonu uygulanabilir.
  • Sıcak su hatlarında kimyasal dezenfektanlar (klor, ozon v.b.) etki göstermediğinden "lejyoner" gibi tehlikeli mikroorganizmalara karşı UV dezenfeksiyonu kullanılabilir. Burada seçilecek UV cihazının sıcak suya (>45oC) uygun olması şarttır.
  • Klora karşı dayanım kazanmış çeşitli parazitler sularda bulunabilir (örneğin "cryptosporidium"). Bu nedenle güvenlik açısından klorlamaya ek olarak UV cihazı kullanılabilir.
  • Membran sistemleri (ters ozmoz gibi) öncesinde UV kullanılarak membranlar üzerinde bakteri üremesi kaynaklı tıkanma sorunu (biofouling) önlenebilir.
  • Atık suların biyolojik arıtımından sonra , doğal ortama verilmeden önce UV ile dezenfeksiyonu yapılarak bu sular geri kazanım veya sulama amaçlı kullanılabilir.
  • Özel tasarım UV cihazları ile şeker şurubu veya ışın geçirgenliği düşük meyve suları (elma suyu gibi) dezenfekte edilebilir.
  • Özel tasarım UV cihazları ile suda bakiye klor veya bakiye ozon giderimi yapılabilir.
 UV  Dezenfeksiyonu