Oxelia, ozonla geliştirilmiş biyolojik aktif filtrasyon sistemi

Belediye atıksu arıtımıda suyun yeniden kullanımı ve hassas sulara deşarj için en uygun olabilecek atıksu arıtma çoklu bariyer çözümü.


*Otomatik Oxelia, işlemini en düşük maliyette ayarlayabilmek için çoklu döngü kontrol sistemi ile birlikte en iyi online sensörleri kullanır.
*Ek arıtma gerektirmeyen minimum bir atık su üretir.Su üretimini en üst düzeye çıkarır.
*Önceden tasarlanmış ve özelleştirilebilir protokolleri; güvenilir, kullanımı ve bakımı kolay olan, uygun maliyetli ve etkili bir çözüm sunmaya yardımcı olur.
*Gelişmiş birçok arıtma sistemlerine göre daha düşük yatırım maliyeti vardır.

Ideal bir şekilde suyun yeniden kullanımı için kirleticiler ve patojenler yok edilmelidir-
düzenlenmiş  "mikrokirlilikler"  ve gelişmekte olan endişe verici kontaminasyon içeren
Iz (eser) organik bileşiklerin geniş sınıflarının, genellikle hem insan sağlığını korumak, hem de  sucul türleri korumak için kaldırılması gerekir. Bu eser, organik bileşiklerin bazıları hali hazırda geleneksel atıksu arıtma sistemleri tarafından kaldırılamaz. Çeşitli çalışmalar endokrin bozan bileşiklerin sucul yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini kanıtlamaktadır.

ABD Jeolojik Araştırmalar  (U.S. Geological Survey) tarafından yapılan bir çalışmada, antibiyotiklerin  azot döngüsünün bozulması ve hücre büyümesi gecikmeleri de dahil olmak üzere, toprak biyolojisi üzerine yan etkileri gösterilmiştir. Oxelia, ozonla-geliştirilmiş biyolojik aktif filtrasyon sistemi ile bu tehlikeli bileşikler yok edilir.

Oxelia Sistemi Nasıl Çalışır?

Xylem'in Oxelia sistemi, ozon oksidasyonunun arıtma sinerjisi ile biyolojik aktif filtrasyonu
tek bir süreç çözümü ile  birleştirir. Tam olarak sistem nasıl çalışır? Ozon oksidasyonu,
inatçı organik karbonu biyolojik ayrışabilir hale gelmesini sağlar.
Ardından, doğal olarak oluşan mikroplar sabit yatak filtresine katılır ve Toplam organik
karbonun(TOC) komple imhası, eser(iz) kirleticiler ve oksidasyon yan ürünleri için kısmen oksitlenmiş organik karbonun serbest aerobik biyolojik arıtımını sağlar.
Oxelia işleminin merkezi kontrol sistemi, dozaja ve atık su kalitesine göre biyolojik aktif
filtre işlemini optimize eder, gerçek zamanlı olarak geri yıkamayı ve biyolojik
aktiviteyi optimize eder.
Oxelia, ozonla genişletilmiş aktif  biyolojik filtrasyon sistemi, özel ihtiyaca
uyarlanmış bir sürecin sağladığı çözümü garanti eder. Bu garanti, uygulama gereksinimleri ve yürürlükteki ilgili mevzuat ile uyumluluğu sağlayabilmektedir.